Skrivmall för insändare

Hur skriver man en insändare på bästa sätt? Det handlar till stor del om att fånga och rikta uppmärksamheten hos läsaren, samt vinna sympati eller väcka känslor. Det finns tre saker som kan vara bra att tänka på och strukturera sin insändare kring.

Fånga uppmärksamhet

Använd en lockande eller uppseendeväckande rubrik för att fånga läsarens intresse. Rubriken är det första intrycket som läsaren får av din insändare, det är viktig att den är slagkraftig! Det är okej att ta sig lite friheter när det gäller rubriken, men samtidigt är det viktigt att rubriken återspeglar innehållet i insändaren på ett relevant sätt.

Tankar och argument

Huvudsyftet med en insändare är att framföra sina egna tankar och argument, därför är det viktigt att den åsikt man vill framföra har väl förankrade argument. Det är viktigt att tänka igenom logiken i det man vill säga, och kanske även försöka utmana sin egen åsikt och sina egna argument för att komma fram till mer finslipade argument som är ännu mer logiska. När du känner dig bekväm med dina argument och den bakomliggande logiken är det oftast helt okej att "överdriva" lite, just för att väcka ännu mer känslor hos läsaren.

Glöm inte att avfärda eventuella motargument som är vanliga för det ämne din insändare handlar om!

Sammanfattning

I slutet av din insändare är det viktigt att du sammanfattar det du vill ha sagt. Inkludera gärna dina absolut bästa argument och förankra dem med lättförståeliga och logiska resonemang.

Skriv en kommentar