Ordräknare & textanalys
  Utveckla ditt skrivande
Skrivprocessen
Använda bildspråk
Använda synonymer
Att börja en berättelse
Grammatiska metaforer
Konsten att gestalta
Skapa miljöbeskrivningar
Skapa personbeskrivningar
Variera meningarnas längd
  Skrivmallar
Instruktion
Insändare
Krönika
Novell
Nyhetsartikel
Recension
Saga
  Skrivregler och språkfel
Aldrig och alltid
De, dem och dom
Läsbarhetsindex LIX
Allmänna villkor och cookie-policy
Om oss & kontaktinfo
Admin

Skrivmall för krönika

Krönikor är ofta ganska personliga texter som innehåller ens egna åsikter, tankar och känslor. Det är även vanligt att använda vardagligt språk när man skriver en krönika, just för att texten skall kännas familjär och bekant för den som läser den. En krönika som inte är objektivt skriven kan snarare kallas ett referat.

Börja din krönika med att skriva en rubrik följt av en inledande brödtext som skall "vara" själva krönikan, men även ge bra bakgrundsinformation samt förknippa rubriken till krönikans syfte. Oftast utformas brödtexten på ett sådant sätt att den är huvuddelen av krönikan. Krönikan kan sedan avslutas med en kortare sammanfattning av innehållet i brödtexten.

Tänk på att skriva krönikan på ett livligt sätt för att engagera läsaren och "dra in" denne i krönikans text. Det är viktigt att läsaren upplever känslor kopplade till krönikans innehåll, oavsett om det är känslor av värme eller obehag.

Skriv en kommentar