Ordräknare & textanalys
  Utveckla ditt skrivande
Skrivprocessen
Använda bildspråk
Använda synonymer
Att börja en berättelse
Grammatiska metaforer
Konsten att gestalta
Skapa miljöbeskrivningar
Skapa personbeskrivningar
Variera meningarnas längd
  Skrivmallar
Instruktion
Insändare
Krönika
Novell
Nyhetsartikel
Recension
Saga
  Skrivregler och språkfel
Aldrig och alltid
De, dem och dom
Läsbarhetsindex LIX
Allmänna villkor och cookie-policy
Om oss & kontaktinfo
Admin

Skrivmall för nyhetsartikel

Med nyhetsartikel menar man en sådan nyhetsartikel som är vanlig i dags- och kvällstidningar. Nyhetsartiklar skall vara skrivna på ett spännande sätt, så att läsaren vill fortsätta att läsa klart hela nyhetsartikeln - men det är oerhört viktigt att vara neutral och enbart hålla sig till fakta! En nyhetsartikel innehåller i huvudsak tre specifika "delar": rubrik, ingress och brödtext.

Rubrik

Nyhetsartikelns rubrik skall både tala om vad nyhetsartikeln handlar om och fånga läsarens uppmärksamhet och intresse. Rent textuellt skall rubriken vara skriven i en mycket större text än själva nyhetsartikeln.

Ingress

Ingressen är en inledning till din nyhetsartikel och skall placeras direkt nedanför rubriken. Meningen med ingressen är att sammanfatta handlingen av resten av nyhetsartikeln, att vara en TL;DR skulle man kunna säga (Too Long;Didn't Read).

Brödtext

Brödtexten skall i detalj redogöra för det nyhetsartikeln handlar om. Om handlingen är komplex kan det vara klokt att börja med en inledande bakgrundsbeskrivning. Tänk på att de som läser nyhetsartikeln oftast skall kunna ta fram artikeln och läsa den med full förståelse med väldigt liten föregående kunskap om bakgrunden. Tänk även på att dela upp brödtexten i flera stycken så att det blir lättare för läsaren att ta sig igenom och förstå nyhetsartikeln.

Kommentarer


#1   CornyGamer   2017-09-08 11:08  
bra text

#2   mm   2017-10-04 20:07  
hallå

Skriv en kommentar