Ordräknare & textanalys
  Utveckla ditt skrivande
Skrivprocessen
Använda bildspråk
Använda synonymer
Att börja en berättelse
Grammatiska metaforer
Konsten att gestalta
Skapa miljöbeskrivningar
Skapa personbeskrivningar
Variera meningarnas längd
  Skrivmallar
Instruktion
Insändare
Krönika
Novell
Nyhetsartikel
Recension
Saga
  Skrivregler och språkfel
Aldrig och alltid
De, dem och dom
Läsbarhetsindex LIX
Allmänna villkor och cookie-policy
Om oss & kontaktinfo
Admin

Aldrig och alltid, ett eller två l?

En sak som en del har svårt för är att avgöra om aldrig och alltid skall ha ett eller två l, framför allt kan det vara en svår avvägning för någon som lär sig svenska som vuxen. Det kanske inte är så konstigt heller, med tanke på hur betoningen ligger på l:et i de båda orden. Om man exempelvis har lärt sig att alltid stavas med två l är det lätt hänt att samma gäller för aldrig, eftersom just l-ljudet i alltid låter snarlikt l-ljudet i aldrig.

Men misströsta ej, det finns en enkel minnesregel för dessa två ord! Den lyder som följer..

Alltid stavas alltid med två l, aldrig stavas aldrig med två l.

Inte så tokigt va? Nu kommer du aldrig att glömma om det skall vara ett eller två l i aldrig och alltid! 😉

Skriv en kommentar